نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

واکاوی قدرت نرم در ورزش

واکاوی قدرت نرم در ورزش


 

انجمن علوم زیستی ورزشی برگزار میکند:

واکاوی قدرت نرم در ورزش
دکتر حسین عیدی


دوشنبه 24 آذر 99
ساعت 12 الی 14

کانال و پیج اطلاع رسانی: @Razi_Sport_association