نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری


زمان ثبت نام داوطلبان محترم پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۹۸/۳/۸ تمدید شد.