نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می کند.

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می کند.


پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می کند.
کارگاه تخصصی حقوق ورزشی کاربردی 
زمان:پنج شنبه ۱۴ آذر
با ارائه مدرک دوزبانه
 
 
دوره ای بسیار مهم و کاربردی 
 
 
سرفصل ها:
_تعاریف و کلیات- آشنایی با قوانین و مقررات ورزش
_ویژگیهای محیط حقوقی ورزش
آشنایی با ساختار ورزش و ماهیت حقوقی نهاد های ورزشی
_تحلیل حقوقی مواد قانونی موجود در قوانین کشور و قوانین بین المللی مرتبط با حوزه ورزش
_مبانی  کاربردی مالیات ، بیمه ، حقوق کار و تامین اجتماعی در ورزش
_حقوق اقتصادی  و تجارت در ورزش
_حقوق مالکیت فکری و رسانه در ورزش
قرار دادهای ورزشی  و مهارت های نگارش آن
_شیوه های حل اختلاف و مراجع رسیدگی به دعاوی ورزشی
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در تلگرام
@arminfayazi
@AlirezaZakerian
 
@sports_jobs