نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چاپ کتاب جدید توسط هیئت علمی دانشکده جناب آقای دکتر محمد عزیزی

چاپ کتاب جدید توسط هیئت علمی دانشکده جناب آقای دکتر محمد عزیزی


این کتاب دارای 11 فصل است که اصول توسعه استقامت در رشته های مختلف ورزشی با تاکید بر دوومیدانی، دوچرخه سواری، سه گانه و شنا را توضیح می دهد. فیزیولوژی تمرین استقامتی، آزمون ها و اصول افزایش استقامت به خوبی در این کتاب برای دانشجویان و علاقه مندان تشریح شده است.