نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه ارتقای انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم ورزشی

کارگاه ارتقای انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم ورزشی


امروز به دعوت اساتید و همکاران گرانقدر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در خدمت ایشان و دانشجویان ارشد با کارگاه راهکارهای تقویت انگیزش درونی بودم. مباحث و فعالیت های عملی و گروهی خوبی عنوان و تبادل شد و از دانش یکدیگر بهره بردیم. لازم میدانم از ریاست محترم دانشکده جناب اقای دکتر عیدی و همچنین اساتید عزیز جناب آقایان دکتر نصیری، دکتر عزیزی و دکتر حیدری بابت دغدغه مندی و توجه به مسایل انگیزشی دانشجویان دانشکده خود تشکر کنم.