نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی انجمن علمی علوم زیستی در نیم سال دوم 97/98

کارگاه آموزشی انجمن علمی علوم زیستی در نیم سال دوم 97/98


 کارگاه آموزشی انجمن علمی علوم زیستی در نیم سال دوم 97/98 
25 فروردین 98  
کارگاه آموزش  مکاتبات آکادمیک
 
 
یکشنبه  ساعت ۱۲ لغایت ۱۳:۳۰
آمفی تئاتر دانشکده علوم ورزشی 
دانشکده علوم ورزشی 
دانشگاه  رازی
 
با ارائه گواهی معتبر از دانشگاه