نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی ایمنی، تغذیه، ورزش و کرونا

کارگاه آموزشی ایمنی، تغذیه، ورزش و کرونا


انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی برگزار می کند :
 
کارگاه آموزشی : ایمنی، تغذیه، ورزش و کرونا
 
مدرس : دکتر رستگار حسینی
عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
مدرس رسمی طراحی تمرین و تغذیه ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی
 
تاریخ برگزاری : سه شنبه 29 مهر ماه 1399
ساعت : 18 الی 20
 
به شرکت کنندگان گواهی معتبر الکترونیکی از سوی معاونت فرهنگی دانشگاه رازی اهدا خواهد شد.
 
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر، نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را به آی دی تلگرامی زیر ارسال نمایید.
 
@Razi_sport_associations
 
کانال انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی
@Razi_sport_association