نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی spss

کارگاه آموزشی spss


 

انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی یک دوره کارگاه آموزشی مقدماتی spss را درتاریخ ۱۳۹۶/۸/۷ ودرمحل این دانشکده برگزار کرد.