نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزش استاندارد سازی گزارش تحقیقی در مطالعات کارآزمایی بالینی

کارگاه آموزش استاندارد سازی گزارش تحقیقی در مطالعات کارآزمایی بالینی


انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی غرب کشور  برگزار می کند:
 
کارگاه آموزش استاندارد سازی گزارش تحقیقی در مطالعات کارآزمایی بالینی 
 
مدرس: دکتر فرزانه گندمی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی 
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
 
ساعت برگزاری: ۱۶-۱۲
 
با ارائه گواهی دو زبانه از انجمن حرکات اصلاحی کشور 
 
در بستر آدوبی کامنت
شماره تماس جهت هماهنگی؛۰۹۱۸۳۱۶۴۱۲۵