نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه تغذیه و ورزش برای سلامتی و کنترل وزن

کارگاه تغذیه و ورزش برای سلامتی و کنترل وزن


کارگاه تغذیه و ورزش برای سلامتی و کنترل وزن در روز شنبه 18 بهمن 1399 به صورت مجازی توسط دکتر محمد عزیزی برگزار گردید.

دانلود فایل PDF این کارگاه: دانلود