کارگاه کنکوری سنجش و اندازه گیری


این کارگاه در تاریخ 27/1/96 با تدریس خانم دکتر زهره حسنی برگزار گردید.

این کارگاه در تاریخ 96/1/27  با تدریس  خانم دکتر زهره حسنی ( استادیار رشته مدیریت ورزشی دانشگاه رازی) برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی دانشجویان دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی با نکات کنکوری درس سنجش و اندازه گیری که یکی از دروس تاثیر گذار در آزمون کارشناسی ارشد می باشد آشنا شدند. این کارگاه در فاصله زمانی چند روز قبل از کنکور کارشناسی ارشد و به منظور آمادگی هرچه بهتر دانشجویان دانشکده علوم ورزشی جهت شرکت در کنکور کارشناسی ارشد برگزار شد.