نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کامیتآپ ورزشی دوم آبان 1398 (هفته پژوهش)

کامیتآپ ورزشی دوم آبان 1398 (هفته پژوهش)


اکوسیستم کارآفرینی به مجموعه افراد، سازمان ها، روش ها، قوانین و رویدادها و … در یک محدوده جغرافیایی گفته می شود که بر فعالیت های کارآفرینی در آن منطقه، اثر می گذارد و سرعت رشد آن جامعه کارآفرینی را تعیین می کند.زندگی هر یک از ما نوعی استارتاپ است که با تولد آغاز می‌شود اما نقشی که هر یک از ما بر فضای کارآفرینی می‌گذاریم، دست خود ماست.
توسعه اکوسیستم کارآفرینی ورزشی، توسعه فضای تعامل، هم‌فکری و خلاقیت، شناسایی ایده‌های فناورانه و کسب و کارهای نوپا در راستای هوشمند سازی، اشتغال و درآمدزایی اماکن و فضاهای ورزشی، هدایت و حمایت از ایده ها، توانمندسازی کودکان و دانش آموزان، فراهم آوردن بستر ارتباطی بین نهادهای صنعتی و دانشگاهی در حوزه ورزش را از جمله اهداف برگزاری رویداد یادشده برشمرد.شما باید خود دست به کار شوید و مهارت های مورد نیاز بازار کار را فرا بگیرید. اگر خود را برای شروع کسب و کار آماده کنید؛ فرصت های بیشماری برای شروع کسب و کارتان وجود خواهد داشت.
 
اهداف برگزاری/ مشارکت: 
 معرفی فرصت‌ها و تهدید‌های کار آفرینی و توسعه آن در ابعاد فردی، سازمانی و اجتماعی، راهکار‌های تقویت و حمایت از توسعه کار آفرینی در فضای کسب و کارهای باشگاههای ورزشی، چالش‌های موجود در توسعه کارافرینی و راهکار‌های مدیریت آنها، راهکار‌های توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در صنعت ورزش، بررسی چالش‌ها و موانع پیشروی کارآفرینان درجهت توسعه کارافرینی و تولید ملی، توسعه کارافرینی در شرایط تحریم و رویارویی با چالش‌های اقتصادی موجود، توسعه کارافرینی و امید افرینی در فضای کسب و کار با تکیه بر تولید ملی و معرفی جایگاه کارآفرینی و توسعه آن در اسناد بالا دستی از جمله اهداف برگزاری این همایش است.
 
گزارش تصویری: