نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب عنوان برتر در بخش داخلی جشنواره حرکت

کسب عنوان برتر در بخش داخلی جشنواره حرکت


انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی در بخش داخلی جشنواره حرکت به عنوان انجمن علمی برتر برگزیده شد.