نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب عنوان قهرمانی مسابقات کاراته دانشجویان جهان در سال 2010

کسب عنوان قهرمانی مسابقات کاراته دانشجویان جهان در سال 2010


کسب عنوان قهرمانی مسابقات کاراته دانشجویان جهان در سال 2010 توسط سر کارخانم بهنوش نجفی را به جامعه ورزشی دانشگاه تبریک می گوئیم. ضمن آرزوی توفیق بیشتر،حکم قهرمانی به پیوست می باشد.