نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش اولین میتاپ کارآفرینی، تجمع کارآفرینان دانشگاهیان و صاحبان کسب و کار های صنعت ورزش

گزارش اولین میتاپ کارآفرینی، تجمع کارآفرینان دانشگاهیان و صاحبان کسب و کار های صنعت ورزش


برای کارآفرین شدن در ایران بهترین گزینه برای الگوبرداری، رهبران کارآفرینی و کارآفرینانی هستند که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و

اجتماعی این مرزوبوم اقدام به ایجاد کسب‌وکار کرده‌اند، ولی متأسفانه کارآفرینان در جامعه فرصت کمی برای انتقال تجارب خوددارند.

"کامیتاپ" رویدادی علمی- آموزشی به‌منظور ارتباط صنعت و دانشگاه، انتقال تجارب کارآفرینان بزرگ کشور، آموزش مفاهیم کارآفرینی، معرفی الگوهای

موفق و فرآیند شکل‌گیری کسب‌وکارهای بزرگ و همچنین کسب‌وکارهای نوپا و تسهیل گران به دانشجویان و علاقه‌مندان جامعه می‌باشد.

 

 

در این رویداد به دنبال دستیابی به اهداف ذیل می‌باشیم:

  • آموزش مفاهیم اصلی مدیریت کسب‌وکار همراه با بررسی فرآیند کارآفرینی یک کارآفرین موفق
  • یادگیری تئوری‌ها و مفاهیم مرتبط با کارآفرینی
  • ایجاد انگیزه در راستای ایجاد کسب‌وکار
  • ایجاد فرصت تفکر خلاق و کارآفرینانه در بین علاقه‌مندان
  • ارتباط با بزرگان و صاحب‌نظران صنایع
  • شبکه‌سازی کارآفرینانه
  •  

 

اکوسیستم کارآفرینی به مجموعه افراد، سازمان ها، روش ها، قوانین و رویدادها و … در یک محدوده جغرافیایی گفته می شود که بر فعالیت های

کارآفرینی در آن منطقه، اثر می گذارد و سرعت رشد آن جامعه کارآفرینی را تعیین می کند.زندگی هر یک از ما نوعی استارتاپ است که با تولد آغاز می‌

شود اما نقشی که هر یک از ما بر فضای کارآفرینی می‌گذاریم، دست خود ماست.

توسعه اکوسیستم کارآفرینی ورزشی، توسعه فضای تعامل، هم‌فکری و خلاقیت، شناسایی ایده‌های فناورانه و کسب و کارهای نوپا در راستای هوشمند

سازی، اشتغال و درآمدزایی اماکن و فضاهای ورزشی، هدایت و حمایت از ایده ها، توانمندسازی کودکان و دانش آموزان، فراهم آوردن بستر ارتباطی

بین نهادهای صنعتی و دانشگاهی در حوزه ورزش را از جمله اهداف برگزاری رویداد یادشده برشمرد.

شما باید خود دست به کار شوید و مهارت های مورد نیاز بازار کار را فرا بگیرید. اگر خود را برای شروع کسب و کار آماده کنید؛ فرصت های بیشماری

برای شروع کسب و کارتان وجود خواهد داشت.

 

 

هر چند مهارت و تخصص بالایی داشته باشید؛ با توجه به شرایط جامعه ممکن است که شغلی مناسب ویژگی ها و انتظارات خود پیدا نکنید. تنها راهی

که باقی می ماند این است که در راه خود اشتغالی و کارآفرینی قدم بردارید. برای موفقیت پایدار در کارآفرینی به فضای مناسب کارآفرینی در جامعه نیاز

است. کارآفرینی تمایل به موفقیت دارد. کارآفرینان زمانی به موفقیت می رسند که همزمان به منابع انسانی، مالی و خدمات حرفه ای مورد نیازشان

دسترسی داشته باشند. بعلاوه سیاست های دولت هم باید پشت آنها باشد و نیازهای آنها را تامین کند.

 

 

پنل تخصصی کسب و کار و مدیریت اعضای هیات علمی دانشگاه رازی

درخصوص اکوسیستم کارآفرینی ما با یک روش تفکر جدید مواجه هستیم که در آن تمام اقدامات در جهت توسعه کارآفرینی ظهور پیدا کرده است و

این اقدامات بطور همزمان تمام سیستم های ضروری را در جهت توسعه کارآفرینی و تعامل بخش های مختلف با همدیگر مورد توجه قرار می دهد که

به عنوان اکوسیستم کارآفرینی مطرح است. این اکوسیستم زمانی مطلوب است که به نوعی یک شبکه پویا و خود تنظیم باشد و فعالان مختلف آن را

تشکیل دهند و پیش ببرد. افراد و روابط بین آنهاست که اکوسیستم کارآفرینی را شکل می دهند. برای موفقیت در این اکوسیستم باید بخوبی آن را

بشناسیم و عناصر تاثیرگذار اکوسیستم را برای رشد آن فراهم آوریم.