اخبار و انتصابات

دانلود فایل های برنامه هفتگی آموزش مجازی و جلسات درسی اساتید مدعو دانشکده علوم ورزشی
دانلود فایل های برنامه هفتگی آموزش مجازی و جلسات درسی اساتید مدعو دانشکده علوم ورزشی
دانلود فایل جلسات درسی اساتید مدعو و همچنین برنامه هفتگی کلاس های آموزش مجازی
نرم افزارها و فایل ها و توضیحات مورد نیاز برای کلاس های آموزش آنلاین
نرم افزارها و فایل ها و توضیحات مورد نیاز برای کلاس های آموزش آنلاین
از این بخش می توانید فایل راهنما و نرم افزارهای مورد نیاز برای آموزش آنلاین را دانلود نمایید.
جلسه دفاع دکتری فیزیولوژی ورزشی آقای فردین مرادی
جلسه دفاع دکتری فیزیولوژی ورزشی آقای فردین مرادی
جلسه دفاع دکتری فیزیولوژی ورزشی آقای فردین مرادی مورخه 10 اسفند 1398 در ساعت 10 و 30 دقیقه صبح با حضور اساتید راهنما، دکتر ناصر بهپور و دکتر وحید تادیبی، داور خارج، دکتر محمد علی سماوات شریف، دانشیار دانشگاه بوعلی، داوران داخل، دکتر احسان امیری و...

دستاوردها

There are no results.

رویدادها

انجمن های علمی

There are no results.

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی

There are no results.