بازدید دکتر اعلمی‌آل‌آقا، دوشنبه اول مهر ماه ۱۳۹۸، از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

بازدید دکتر اعلمی‌آل‌آقا، دوشنبه اول مهر ماه ۱۳۹۸، از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر اعلمی‌آل‌آقا، دوشنبه اول مهر ماه ۱۳۹۸، از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بازدید به عمل آورد.

چهارشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۸

اخبار و انتصابات

تغییر زمان برگزاری آزمون عملی ۱۴۰۰
تغییر زمان برگزاری آزمون عملی ۱۴۰۰
جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید!
آزمون عملی رشته علوم ورزشی سال 1400
آزمون عملی رشته علوم ورزشی سال 1400
برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید!
فراخوان چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر
فراخوان چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر
برای مشاهده مطلب به ادامه مطلب مراجعه کنید.