بازدید دکتر اعلمی‌آل‌آقا، دوشنبه اول مهر ماه ۱۳۹۸، از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

بازدید دکتر اعلمی‌آل‌آقا، دوشنبه اول مهر ماه ۱۳۹۸، از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر اعلمی‌آل‌آقا، دوشنبه اول مهر ماه ۱۳۹۸، از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بازدید به عمل آورد.

چهارشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۸

اخبار و انتصابات

برگزاری جلسه کمیته منتخب دانشکده علوم ورزشی مورخ 9 ام تیرماه 1399 در خصوص تبدیل وضعیت یکی از اعضای محترم هیات علمی دانشکده
برگزاری جلسه کمیته منتخب دانشکده علوم ورزشی مورخ 9 ام تیرماه 1399 در خصوص تبدیل وضعیت یکی از اعضای محترم هیات علمی دانشکده
برگزاری جلسه کمیته منتخب دانشکده علوم ورزشی مورخ 9 ام تیرماه 1399 در خصوص تبدیل وضعیت یکی از اعضای محترم هیات علمی دانشکده
چاپ کتاب آماده سازی ورزشکاران جوان از سوی عضو هیئت علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی دکتر وحید تادیبی و علیرضا پاآهو
چاپ کتاب آماده سازی ورزشکاران جوان از سوی عضو هیئت علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی دکتر وحید تادیبی و علیرضا پاآهو
این کتاب یکی از بهترترین و جامع ترین کتاب های حال حاضر علم تمرین کودکان و نوجوانان است که مشتمل بر دوازده فصل شامل رهنمودهای تمرینی - مرحله های پیشرفت ورزشی - ارزیابی ورزشکاران جوان - تمرین انعطاف پذیری - تمرین سرعتی - تمرین چابکی و چالاکی - تمرین...
تاثیر ورزش و فعالیت بدنی در ایمنی بدن/ ورزش در دوران کرونایی
تاثیر ورزش و فعالیت بدنی در ایمنی بدن/ ورزش در دوران کرونایی
تأثیر تمرینات با شدت‌های مختلف بر پاسخ سیستم ایمنی بدن حاکی از آن است که فعالیت بدنی با شدت متوسط اثرات مثبتی بر پاسخ سیستم ایمنی در برابر عفونت های تنفسی ویروسی دارد.
فراخوان شرکت در مسابقه بین المللی startcup 2020 صنعت ورزش با همکاری مایکروسافت
فراخوان شرکت در مسابقه بین المللی startcup 2020 صنعت ورزش با همکاری مایکروسافت
فراخوان شرکت در مسابقه بین المللی startcup 2020 صنعت ورزش با همکاری مایکروسافت