اخبار و انتصابات

تمدید حکم ریاست جناب آقای دکتر حسین عیدی به مدت یک سال با حکم جناب آقای دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا
تمدید حکم ریاست جناب آقای دکتر حسین عیدی به مدت یک سال با حکم جناب آقای دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا
ریاست جناب آقای دکتر حسین عیدی به مدت یک سال با حکم جناب آقای دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا تمدید شد.
اسامی قبول شدگان آزمون استعداد درخشان دوره دکتری دانشکده علوم ورزشی
اسامی قبول شدگان آزمون استعداد درخشان دوره دکتری دانشکده علوم ورزشی
اسامی قبول شدگان آزمون استعداد درخشان دوره دکتری دانشکده علوم ورزشی
اولین روز افتتاحیه طرح پیاده روی سلامت همکاران دانشگاه رازی
اولین روز افتتاحیه طرح پیاده روی سلامت همکاران دانشگاه رازی
با توجه به اینکه شواهد نشان می دهد، ابتلا به بیش از 80 درصد بیماری ها ناشی از نداشتن تحرک کافی و رعایت نکردن اصول تغذیه صحیح است و در دنیای پر تلاطم کنونی، بدن انسان بسیاری از ریزمغذی های مهم را به اندازه کافی دریافت نمی کند. بعضی دردها و آلام جسمی...
آرشیو خبرها