اخبار و انتصابات

کارگاه تخصصی حقوق ورزشی کاربردی
کارگاه تخصصی حقوق ورزشی کاربردی
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می کند. کارگاه تخصصی حقوق ورزشی کاربردی زمان:پنج شنبه ۱۴ آذر با ارائه مدرک دوزبانه
فراخوان دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
فراخوان دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
برگزاری دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
نخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم ورزشی
نخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم ورزشی
نخستین کنگره هیپنوتیزم آسیایی و سمپوزیوم بین المللی هیپنوتیزم ورزشی

دستاوردها

رویدادها

انجمن های علمی

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی