فایل های جلسات اساتید مدعو اسفند ۹۹

 

ردیف مدرس عنوان درسی فایل
1  دکتر شهریار عباسیان  اصول آموزش کشتی دانشجویان

 

برنامه هفتگی کلاس های مجازی دانشجویان جدید الورود کارشناسی مهرماه 99

 

ردیف عنوان فایل
1  برنامه کلاس های مجازی کارشناسی جدید الورود مهرماه 99

 

برنامه هفتگی کلاس های مجازی دانشجویان جدید الورود ارشد و دکتری مهرماه 99

 

ردیف عنوان فایل
1  حرکات اصلاحی آسیب شناسی 99
2  دکتری رفتار 99
3  دکتری فیزیولوژی 99
4  رفتار حرکتی 99
5  فیزیولوژی تغذیه ورزشی 99
6  فیزیولوژی فعالیت بدنی 99
7  فیزیولوژی کاربردی 99
8  فیزیولوژی بالینی 99
9  مدیریت بازاریابی ورزشی 99
10  مدیریت راهبردی در ورزش 99
11  مدیریت رویدادهای ورزش 99

 

فایل های جلسات اساتید مدعو مهرماه 99

 

ردیف مدرس عنوان درسی فایل
1  دکترشهریار عباسیان  تاریخ تربیت بدنی - جلسه اول
2  دکترشهریار عباسیان  تاریخ تربیت بدنی - فصل دوم
3  دکترشهریار عباسیان  تاریخ تربیت بدنی - فصل سوم
4  دکترشهریار عباسیان  تاریخ تربیت بدنی - فصل هفتم
5  دکترشهریار عباسیان تاریخ تربیت بدنی - فصل هشتم

 

برنامه کلاس های مجازی کارشناسی و ارشد و دکتری مهر 1399

 

ردیف عنوان فایل
1  کارشناسی
2  کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

 

برنامه ترمی مقاطع کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری تخصصی مهرماه 1399

 

ردیف عنوان فایل
1  کارشناسی
2  کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

 

برنامه جدید کلاس های مجازی دروس عملی کارشناسی علوم ورزشی و تربیت بدنی 1 و 2 نیمسال دوم 98-99

 

ردیف عنوان فایل
1  برنامه کلاس های مجازی عملی تخصصی کارشناسی
2  تربیت بدنی عمومی 1
3  تربیت بدنی عمومی 2

 

فایل دروس عملی مجازی تربیت بدنی عمومی 1 و 2

 

ردیف عنوان فایل
1  جزوه نهایی تربیت بدنی عمومی 1
2  جزوه نهایی تربیت بدنی عمومی 2                                                       

 

برنامه کلاسهای مجازی دانشکده علوم ورزشی - نیمسال دوم ۹۸/۹۹

 

ردیف عنوان فایل
1  کارشناسی
2  تحصیلات تکمیلی                                                            

 

فایل های جلسات درسی اساتید مدعو

 

ردیف مدرس عنوان درسی فایل
1  دکترشهریار عباسیان  تاریخ تربیت بدنی - جلسه سوم و چهارم
2  دکترشهریار عباسیان  تاریخ تربیت بدنی - پاورپوینت جلسه سوم
3  دکتر جواد کریمی  تاریخ تربیت بدنی - جلسه سوم
4  دکتر جواد کریمی  تاریخ تربیت بدنی - جلسه چهارم
5  دکتر جواد کریمی  تاریخ تربیت بدنی - جلسه پنجم
6  دکتر جواد کریمی  تاریخ تربیت بدنی - جلسه ششم
7  دکتر مصطفی اکبری  ارشد - پاتوکینزیولوژی دستگاه عصبی عضلانی
8  دکتر مصطفی اکبری  ارشد - امدادگر ورزشی
9  دکتر مصطفی اکبری  کارشناسی - مقدمات مکانیک حرکت
10  دکتر مصطفی اکبری  کارشناسی - مقدمات بیومکانیک 1
11  دکتر شهریار عباسیان  فصل سوم تاریخ تربیت بدنی
12  دکتر شهریار عباسیان  فصل پنجم تاریخ تربیت بدنی
13

 دکتر شهریار عباسیان

 جزوه کشتی تخصصی کارشناسی علوم ورزشی

 

گروه علوم ورزشی

 

گروه آموزشی

گروه آموزشی علوم ورزشی

دانشکده

علوم ورزشی

نام مدیر گروه

  بهروز ابراهیمی اوزینه

مرتبه مدیر گروه

استادیار

شماره تلفن مدیر گروه

  -       

ایمیل مدیر گروه

b.ebrahimi[at]razi.ac.ir

معرفی گروه

 

 

 

 

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1373 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی راه اندازه شد و از همان سال اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی نمود. از سال 1375، گروه تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد (گرایش عمومی) نیز اقدام به پذیرش دانشجو نمود.

در اسفند ماه سال 1376، گروه تربیت بدنی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی جدا و به دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ارتقاء یافت اما کماکان در ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در سال 1381 به طور کامل از دانشکده ادبیات منفک و به پردیس دانشگاه رازی انتقال یافت. گرایش عمومی مقطع کارشناسی ارشد از سال 1384 جای خود را به گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی داد؛ از سال 1386، گرایش رفتار حرکتی و از سال 1387 گرایش های فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی نیز به گرایش های مقطع کارشناسی ارشد اضافه شدند.

از سال 1387، مطالعات مقدماتی احداث ساختمان جدید دانشکده علوم ورزشی آغاز شد تا اینکه در مهرماه 1392، دانشکده علوم ورزشی به عنوان یکی از بزرگترین دانشکده های علوم ورزشی کشور با زیربنایی بالغ بر 6000 متر مربع پذیرای دانشجویان و کار دانشگاهی شد.

از سال 1392، با توجه به تغییر سرفصل های مصوب وزارتخانه و نیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دانشکده، تعداد گرایش های کارشناسی ارشد به 4 رشته و 8 گرایش به شرح زیر ارتقا یافت:

رشته فیزیولوژی ورزشی: گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی، گرایش تغذیه

رشته مدیریت ورزشی: گرایش بازاریابی در صنعت ورزش، گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی و گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی

رشته رفتار حرکتی: گرایش یادگیری و کنترل حرکتی

رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی: گرایش حرکات اصلاحی

در مقطع دکتری نیز دانشکده علوم ورزشی در حال حاضر در 3 رشته و 7 گرایش به شرح زیر دانشجو می پذیرد:

رشته فیزیولوژی ورزشی: گرایش فیزیولوژی قلب – عروق و تنفس، گرایش سازگاری های عصبی و عضلانی در ورزشی و گرایش متابولیسم ورزشی

رشته مدیریت ورزشی: گرایش مدیریت ورزشی، گرایش بازاریابی و رسانه، گرایش مدیریت راهبردی

رشته رفتار حرکتی: گرایش یادگیری حرکتی

لیست اساتید به همراه مرتبه علمی

 

بهروز ابراهیمی اوزینه، استادیار
ناصر بهپور، دانشیار
عبدالحسین پرنو، استادیار
وحید تادیبی، دانشیار
منوچهر حیدری، استادیار
علی حیرانی، استادیار
زهره حسنی، استادیار
علی اشرف خزایی، استادیار
شیرین زردشتیان، استادیار
کیوان شعبانی مقدم، استادیار
وریا طهماسبی، استادیار
همایون عباسی، استادیار
حسین عیدی، استادیار
محمد عزیزی، استادیار
امیرعباس منظمی، استادیار
بهرام یوسفی، دانشیار

مصطفی اکبری، مربی

احسان امیری، استادیار

فرزانه گندمی، استادیار

رستگار حسینی، استادیار

 

عناوین گرایش ها و رشته ها به تفکیک مقاطع

 

کارشناسی:

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش عمومی

کارشناسی ارشد:

مدیریت ورزشی با گرایشهای:

 • مدیریت رویدادهای ورزشی
 • مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
 • مدیریت بازاریابی در ورزش

فیزیولوژی ورزشی با گرایشهای:

 • فعالیت بدنی و تندرستی
 • فیزیولوزی ورزشی کاربردی
 • تغذیه ورزشی
 • فیزیولوژی ورزشی بالینی

رفتار حرکتی با گرایش:

 • یادگیری و کنترل حرکتی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی با گرایش:

 • حرکات اصلاحی

دکترا:

مدیریت ورزشی با گرایشهای:

 • مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش
 • مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشی

فیزیولوژی ورزش با گرایشهای:

 • قلب و عروق و تنفس
 • عصبی و عضلانی
 • بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

رفتار حرکتی با گرایش:

 • یادگیری حرکتی