اعضای هیات علمی

همایون عباسی

همایون عباسی

همایون عباسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 08334283272
اتاق: 61
پست الکترونیکی: 

جدول1 . طرح دروس نیمسال دوم 98-99  دانشکده علوم ورزشی - دانشگاه رازی

نام درس ارائه شده  

مقطع و نیمسال اول / دوم

توضیحات   

تحلیل آماری پیشرفته در ورزش کارشناسی ارشد - دوم 98-99  PDF
روش های تحقیق در مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد - دوم 98-99  PDF
نظریه های سازمان و مدیریت  کارشناسی ارشد - دوم 98-99  PDF
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی کارشناسی-نیمسال دوم 98-99  PDF

 

جدول 2. کلاس های مجازی برگزار شده کارشناسی علوم ورزشی
نام درس ارائه شده جلسه و تاریخ کلاس

نوع ارائه و توضیحات

مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی تا 20 فروردین 1399 پرتال - پیام رسان 
مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی تا 15 فروردین 1399 پرتال - پیام رسان 
مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی تااسفند ماه سال1398 پرتال - پیام رسان 

پاورپوینت جلسات 3 تا10 مدیریت اوقات فراغت 

 10 تا 24 اسفند98 پرتال دانشگاه

پی دی اف کتاب مدیریت اوقات فراغت 

کل نیمسال دوم 98-99 پرتال دانشگاه

 

جدول3. کلاس های مجازی برگزار شده دروس کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
نام درس ارائه شده جلسه و تاریخ کلاس

نوع ارائه و توضیحات

پاورپوینت آمار پیشرفته ارشد

تا 20/01/99 پرتال-واتساپ- ایمیل

فایل 2صوتی اجرای آزمون K-S در SPSS آمار ارشد

تا15/01/99 پرتال- واتساپ - ایمیل

فایل1 پاورآموزش ورود متغیرها و دیتاها در SPSS 

12/01/99 پرتال-ZD Software

پاور پوینت  کلاس آمار ارشد

10/01/99 پرتال- واتساپ

پاورپوینت جلسه  آمار ارشد

08/01/99 پرتال - واتساپ

پاورپوینت جلسه  آمار ارشد

05/01/99 پرتال - واتساپ

پاور پوینت جلسه آمار ارشد

27/12/98 پرتال - واتساپ

پاورپوینت  دو جلسه آمار ارشد 

25/12/98 پرتال - واتساپ

درخت تصمیم گیری آزمون های آماری(ارشد)

25/12/98 پرتال دانشگاه 

منبع لاتین دیگر برای آمارارشد(فصل 5 و 10مطالعه شود)

21/11/98 حضوری در کلاس

فرمت و منابع کلاس درس آمار ارشد

28/11/98 حضوری در کلاس

پاورپوینت 8 تئوری های سازمان و مدیریت ارشد

تا  20/01/99 پرتال - واتساپ

پاورپوینت7 نظریه های سازمان و مدیریت ارشد 

تا  15/01/99 پرتال واتساپ

پاورپوینت6 نظریه های سازمان و مدیریت ارشد

27/12/98 پرتال - واتساپ

پاورپوینت 5 نظریه های سازمان و مدیریت ارشد

25/12/98 پرتال واتساپ 

پاورپوینت جلسه 4 نظریه های سازمان و مدیریت ارشد

18/12/98 پرتال - واتساپ 

پاورپوینت سه جلسه نظریه های سازمان و مدیریت ارشد

29بهمن، 6 و 12 /98/12 حضوری و پرتال 

فایل منبع نظریه های سازمان و مدیریت ارشد

22/11/98 حضوری 

پاورپوینت 9 درس روش تحقیق ارشد

تا  20/01/99 پرتال - واتساپ

پاورپوینت 8 روش تحقیق ارشد

تا  15/01/99 پرتال - واتساپ

پاورپوینت 7 روش تحقیق ارشد

08/01/99 پرتال - واتساپ

پاورپوینت 6 روش تحقیق ارشد

06/01/99 پرتال - واتساپ

پاور 3-5 روش تحقیق ارشد

13و20و22/12/98 پرتال - واتساپ

فرمت و منابع درس روش تحقیق ارشد 

22/11/98 حضوری

 

                       جدول 4. فایل های جدید درس مدیریت اوقات فراغت مقطع کارشناسی 

نام درس مقطع تحصیلی  نوع فایل
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی  کارشناسی  PDF
مدیریت اوقات فراغت 
= =
مدیریت اوقات فراغت 
= =
مدیریت اوقات فراغت = =

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مدیریت اوقات و فراغت و ورزش های تفریحی 2212733 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت اوقات و فراغت و ورزش های تفریحی 2212733 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش 2212624 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روشهای تحقیق در مدیریت ورزشی 2212396 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه های سازمان و مدیریت 2212630 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی مدیریت 2212805 2 02 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش 2212624 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
کاربرد علوم کامپیوتر ونرم افزارها در تربیت بدنی 2212413 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30 ) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی 2212656 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظارت وارزشیابی در سازمان های ورزشی 2212659 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی مدیریت 2212805 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (20:30 - 20:45) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی مدیریت 2212805 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (20:30 - 20:45) ترم اول 1397 طرح درس
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش 2212624 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کاربرد علوم کامپیوتر ونرم افزارها در تربیت بدنی 2212413 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی 2212656 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت مالی و اداری در ورزش 2212655 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مطالعه هدایت شده 2212428 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظارت وارزشیابی در سازمان های ورزشی 2212659 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول و مبانی مدیریت 2212774 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
مدیریت پروژه در ورزش 2212796 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2