اعضای هیات علمی

حسین عیدی

حسین عیدی

حسین عیدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 09119297253
اتاق: 71
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

دکتر حسین عیدی

 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه (ریاست دانشکده)

مدرک کارشناسی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه بیرجند، کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی از دانشگاه تهران و دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی از دانشگاه گیلان - تخصص اصلی حوزه مدیریت ورزشی. کتاب های مرتبط متعدی شامل کتاب‌های مبانی مدیریت ویژه دانشجویان علوم ورزشی، مدیریت سازمان‌های ورزشی، مدیریت ورزش نخبه، مدیریت رویدادهای بزرگ ورزشی، آشنایی با ابعاد جنبش المپیک، نظارت و ارزشیابی در ورزش و آشنایی با مشاغل صنعت ورزش و بیش از 50 مقاله علمی پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی .

 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.