معرفی معاونت


همایون عباسی

معاون آموزشی
مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

تماس

شرح وظایف معاون آموزشی  

دکتر همایون عباسی  متولد ۱۳۵۵ عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی می­باشد که در سال ۱۳۷۴ در مقطع کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه کردستان پذیرفته و در سال ۱۳۷۸ به دانش­آموختگی در مقطع فوق نائل گردید. سپس درسال ۱۳۸۴ در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پذیرفته و در شهریور ۱۳۸۶ به دانش آموختگی در مقطع کارشناسی ارشد دست یافت. وی در سال­های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ در مقطع دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی در دانشگاه خوارزمی تهران مشغول به تحصیل بودند.
شماره تماس معاون آموزشی:
 ۰۸۳۳۴۲۸۳۲۶۷ - ۰۸۳۳۴۲۸۳۲۷0

پست الکترونیک معاون  آموزشی: 
habbasi۰۰۳[at]gmail.com
       h.abbasi[at]razi.ac.ir

نشانی معاون آموزشی: پردیس دانشگاه رازی- دانشکده علوم ورزشی- طبقه سوم- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
  • نظارت بر اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب کلیه مقاطع تحصیلی
  •  برنامه ریزی و خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
  •  نظارت بر ارائه دروس سرویسی و حق التدریسی
  •  نظارت بر ارزیابی درونی گروه های آموزشی
  •  ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه ونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب
  •  تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه ها و نشست های آموزشی
  •  بررسی نیاز به راه اندازی رشته ها و گرایش های جدید در دانشکده
  •  سایر وظایف محوله از طرف رئیس دانشکده

اسامی کارشناسان آموزش به همراه شماره تماس


  1.  خانم فریبا محمدی - رئیس اداره آموزش - شماره تماس: ۰۸۳۳۴۲۸۳۲۶7-08334343515
  2.  خانم لیلا حیرانی - مسئول تحصیلات تکمیلی - شماره تماس: ۰۸۳۳۴۲۸۳۲۶۸