راهنمای نگارش پایان نامه و مقاله

کاربرگ درخواست حذف پزشکی درس

فرم پروپوزال جدید 1400

اصلاحیه برنامه کلاس های مجازی کارشناسی ارشد ورودی مهرماه ۱۴۰۰

 اصلاحیه نهایی کل ورودی های کارشناسی مهرماه ۱۴۰۰

برنامه کلاس های مجازی ارشد جدید الورود مهر۱۴۰۰

برنامه کلاس های مجازی)سامانه ویانا( دروس مقطع کارشناسی جدید الورود

برنامه کلاس های مجازی دکتری تخصصی جدیدالورود مهر ۱۴۰۰

برنامه کلاس های مجازی دروس تربیت بدنی عمومی ۱ و ۲ 

 برنامه کلاس مجازی - نیمسال اول تحصیلی 1401-1400 دانشکده علوم ورزشی- مقطع کارشناسی

برنامه مجازی دروس تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ورزشی در نیمسال اول 1400

آئین نامه و فرم ها

گزارش جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری

مستندات ماده یک فرهنگی

اطلاعیه دفاع

اطلاعیه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری

طرح پیشنهادی تحقیق

فرم اخذ رضایت آگاهانه از بیمار جهت شرکت در پژوهش

فرم تائید ضرورت انجام طرح تحقیقاتی کارآزمایی بالینی

کد اخلاق - کد کارآزمایی


فرم های کد اخلاق در پژوهش

برگ درخواست ارزیابی پروپوزال

خلاصه پروپوزال

فرم ضرورت تحقیق

کاربرگ اخلاق کار با حیوانات

کاربرگ کار با انسان

کاربرگ کد اخلاق زیست پزشکی

مستندات لازم برای کد اخلاق 

نامه دریافت کد اخلاق از طرف دانشکده

فرم مشخصات متقاضی کد اخلاق (۱)

صفحه ۱۷ و ۱۸

چارت دروس کارشناسی علوم ورزشی

سرفصل دروس دکتری رفتار حرکتی ۳ 

سرفصل دروی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 

سرفصل دروس دکتری مدیریت ورزشی1

سرفصل دروس دکتری فیزیولوژی ورزشی2

سرفصل ارشد گرایشهای مدیریت ورزشی99

سرفصل ارشد گرایشهای رفتار حرکتی99 

سرفصل ارشدآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

سرفصل ارشد گرایشهای فیزیولوژی ورزشی 

سرفصل دروس کارشناسی علوم ورزشی