ارتباط با مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی 

 

شماره های تماس : 

۳۴۲۸۳۲۶۹-۳۴۲۸۳۲۷۳

 

آدرس سایت مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی 

Sport.razi.ac.ir

 

 کانال تلگرامی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه رازی

https://t.me/raziuniversitysports

آخرین اخبار