انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی برگزار می کند:

پروپوزال نویسی در علوم ورزشی

دکتر احسان امیری، عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی
زمان: یکشنبه 14 اسفند 1401 ساعت 12 الی 13.30
مکان: سالن اجتماعات دانشکده علوم ورزشی

با ارائه گواهی معتبر از معاونت فرهنگی
جهت ثبت نام، نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و کد ملی خود را به آی دی تلگرامی زیر ارسال نمایید:
sRazi_Sport_association@

آخرین اخبار