انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی برگزار میکند:

کارگاه آموزشی آشنایی با مکمل های ورزشی (گروه دوم)

دکتر محمد عزیزی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی

زمان: سه شنبه 16 اسفند 1401 ساعت 12 الی 13.30
مکان: سالن اجتماعات دانشکده علوم ورزشی
 

آخرین اخبار