1804

یک و نیم ساعت تاخیر در امتحانات 21 و 22 دی ماه 1401

دانشجویان گرامی؛
به دلیل صرفه جویی در مصرف گاز امتحانات چهارشنبه و پنجشنبه 21 و 22 دی ماه با یک و نیم ساعت تاخیر، از ساعت 9.30 شروع می گردد.


شناسه : 6002093