2943
انتشارات دانشگاه رازی:

آماده سازی ورزشکاران جوان


نویسندگان : تئودور ا بومپا ؛ مایکل کاررا
مترجمان : دکتر وحید تأدیبی ؛ علیرضا پاآهو

تعداد صفحات: 409
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1399

خرید اینترنتی

آخرین اخبار