2857
انتشارات دانشگاه رازی:

تغذیه عملکردی


نویسندگان : کریستا آستین ؛ باب سی بوهر
مترجمان : دکتر محمد عزیزی ؛ دکتر وریا طهماسبی ؛ علیرضا پاآهو ؛ صابر بیگی
تعداد صفحات: 272
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1400

 

خرید اینترنتی

 

آخرین اخبار