2306
انجمن علمی دانشجویی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه رازی برگزار میکند:

برگزاری وبینار مبانی هوش مصنوعی و کاربردهای آن در علوم ورزشی شامل پیشگیری از آسیب، بیومکانیک ورزشی و مدیریت ورزشی

وبینار آموزشی:

مبانی هوش مصنوعی و کاربردهای آن در علوم ورزشی شامل پیشگیری از آسیب، بیومکانیک ورزشی و مدیریت ورزشی

 

 

سخنران: 

دکتر داود خضری استادیار بیومکانیک ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

تاریخ برگزاری: ۲۵ آذر ماه 

زمان برگزاری:۹ الی ۱۱ صبح 

شرکت برای علاقه مندان و دانشجویان علوم ورزشی  رایگان می باشد.

 

 

ثبت نام از طریق 

 

آیدی تلگرام:  

@inahSa

یا

 

آیدی ایستاگرام:

Anjoman_elmi_aasib

آخرین اخبار