جناب آقای دکتر محمد عزیزی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

با سلام و احترام

نظر به پیشینه علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان "عضو کمیته دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی" که در روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۸ در مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد، منصوب می شوید. 

انتخاب دکتر محمد عزیزی بعنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی در اسفند ماه 98

آخرین اخبار