نویسنده : آقای استفان کزنه
مترجمان : دکتر بهرام یوسفی ؛ آقای عبدالحمید احمدی ؛ آقای احمد حسنی ؛ آقای محمدرضا حاجیان
تعداد صفحات: 260
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1391

 

خرید اینترنتی

آخرین اخبار