دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) با همکاری دانشگاه هنر و رازی کرمانشاه برگزار میکند:


 

تاریخ برگزاری: 28 و 29 اردیبهشت ماه 1401
اهداف همایش:

  1. مدیریت و برنامه ریزی در اوقات فراغت
  2. سبک زندگی و غنی سازی آن در جامعه با ترویج اوقات فراغت ورزشی
  3. مطالعات مبانی اسلامی و دینی در اوقات فراغت
  4. جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی (فلسفه و تاریخ) اوقات فراغت
  5. روانشناسی (سواد حرکتی و ورزش) در گذران اوقات فراغت
  6. مطالعات حقوق و اخلاق در اوقات فراغت ورزشی

 

 

آخرین اخبار