2601
انجمن علمی دانشجویی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی برگزار می‌کند:

انجمن علمی دانشجویی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی برگزار می‌کند: صفر تا صد دوپینگ و مضرات آن

وبینار تخصصی:

صفر تا صد دوپینگ و مضرات آن

                                                          
 

 

مدرس: دکتر مصطفی اکبری

پزشک اسبق تیم ملی کشتی و تیم ملی فوتبال جوانان ایران

عضو هیئت علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی

 

 

 تاریخ برگزاری: پنجشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۰

⁩ زمان: ساعت ۲۱

 

لینک ورود جهت شرکت در وبینار:

https://room.razi.ac.ir/ch/farhangi

 

 کانال انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی

@Razi_Exercise_physiology

 

آخرین اخبار