1095

کارگاه آموزشی آشنایی با مکمل های ورزشی

 


 

انجمن علمی دانشجویی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی برگزار میکند:

کارگاه آموزشی آشنایی با مکمل های ورزشی

دکتر محمد عزیزی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی
زمان: سه شنبه 9 اسفند 1401 ساعت 12 الی 13.30
مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم ورزشی

 


شناسه : 6591895

آخرین اخبار