مدیریت


 حسین عیدی

          رئیس دانشکده

تحصیلات

تماس

سوابق آموزشی و اجرایی

سوابق تحصیلی: 

    کارشناسی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه بیرجند.

    کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی از دانشگاه تهران.

    دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی از دانشگاه گیلان.

شماره تماس رئیس دانشکده:   +۹۸. (۸۳) ۳۴۲۷۷۶۰۹

پست الکترونیک رئیس دانشکده: h.eydi [AT] razi.ac.ir

نشانی رئیس دانشکده: کرمانشاه، طاق بستان، بلوار دانشگاه، دانشگاه رازی، دانشکده علوم ورزشی،

سوابق آموزشی:

    تدریس در دورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ودکتری .   

     مدیر گروه علوم ورزشی .

سوابق اجرایی: 

   نماینده دانشگاه رازی در امور جوانان استان کرمانشاه .

   عضو شورای ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه .

    مشاور فرهنگی دانشکده علوم ورزشی . 

    مدیر گروه علوم ورزشی .

اسامی رؤسای دانشکده از آغاز تا امروز


  1.  آقای دکتر بهرام یوسفی  از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۵
  2.  آقای دکتر شهرام آهنجان از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۶
  3.  آقای دکتر وحید تادیبی از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۳
  4.  آقای دکتر بهرام یوسفی از سال ۱۳۹۳ تا مرداد سال ۱۳۹۷
  5.  آقای دکتر حسین عیدی از مرداد سال ۱۳۹۷ تا امروز