گروه مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

معرفی گروه

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال ۱۳۷۳ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی راه اندازه شد و از همان سال اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی نمود. از سال ۱۳۷۵، گروه تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد (گرایش عمومی) نیز اقدام به پذیرش دانشجو نمود.

در اسفند ماه سال ۱۳۷۶، گروه تربیت بدنی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی جدا و به دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ارتقاء یافت اما کماکان در ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در سال ۱۳۸۱ به طور کامل از دانشکده ادبیات منفک و به پردیس دانشگاه رازی انتقال یافت. گرایش عمومی مقطع کارشناسی ارشد از سال ۱۳۸۴ جای خود را به گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی داد؛ از سال ۱۳۸۶، گرایش رفتار حرکتی و از سال ۱۳۸۷ گرایش های فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی نیز به گرایش های مقطع کارشناسی ارشد اضافه شدند.

از سال ۱۳۸۷، مطالعات مقدماتی احداث ساختمان جدید دانشکده علوم ورزشی آغاز شد تا اینکه در مهرماه ۱۳۹۲، دانشکده علوم ورزشی به عنوان یکی از بزرگترین دانشکده های علوم ورزشی کشور با زیربنایی بالغ بر ۶۰۰۰ متر مربع پذیرای دانشجویان و کار دانشگاهی شد.

از سال ۱۳۹۲، با توجه به تغییر سرفصل های مصوب وزارتخانه و نیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دانشکده، تعداد گرایش های کارشناسی ارشد به ۴ رشته و ۸ گرایش به شرح زیر ارتقا یافت:

رشته فیزیولوژی ورزشی: گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی، گرایش تغذیه

رشته مدیریت ورزشی: گرایش بازاریابی در صنعت ورزش، گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی و گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی

رشته رفتار حرکتی: گرایش یادگیری و کنترل حرکتی

رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی: گرایش حرکات اصلاحی

در مقطع دکتری نیز دانشکده علوم ورزشی در حال حاضر در ۳ رشته و ۷ گرایش به شرح زیر دانشجو می پذیرد:

رشته فیزیولوژی ورزشی: گرایش فیزیولوژی قلب – عروق و تنفس، گرایش سازگاری های عصبی و عضلانی در ورزشی و گرایش متابولیسم ورزشی

رشته مدیریت ورزشی: گرایش مدیریت ورزشی، گرایش بازاریابی و رسانه، گرایش مدیریت راهبردی

رشته رفتار حرکتی: گرایش یادگیری حرکتی

نام مدیر گروه:   دکتر زهره حسنی
مرتبه مدیر گروه: استادیار
دانشکده:علوم ورزشی
گروه آموزشی: گروه آموزشی مدیریت ورزشی
ناموجود
z.hasani@razi.ac.ir
دانشکده علوم ورزشی - طبقه سوم - اتاق 54

عناوین گرایش ها و رشته ها به تفکیک مقاطع

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش عمومی

کارشناسی:

مدیریت ورزشی با گرایشهای:

 • مدیریت رویدادهای ورزشی
 • مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
 • مدیریت بازاریابی در ورزش

فیزیولوژی ورزشی با گرایشهای:

 • فعالیت بدنی و تندرستی
 • فیزیولوزی ورزشی کاربردی
 • تغذیه ورزشی
 • فیزیولوژی ورزشی بالینی

رفتار حرکتی با گرایش:

 • یادگیری و کنترل حرکتی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی با گرایش:

 • حرکات اصلاحی

کارشناسی ارشد:

مدیریت ورزشی با گرایشهای:

 • مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش
 • مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشی

فیزیولوژی ورزش با گرایشهای:

 • قلب و عروق و تنفس
 • عصبی و عضلانی
 • بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

رفتار حرکتی با گرایش:

 • یادگیری حرکتی
 

دکترا:

کارشناسی علوم ورزشی
مدیریت بازاریابی و رسانه در ورزش
مدیریت گردشگری و رویدادهای ورزشی
مدیریت سازمانها و باشگاه های ورزشی
دکتری مدیریت ورزشی

لیست اساتید به همراه مرتبه علمی

زهره حسنی، استادیار
علی اشرف خزایی، استادیار
شیرین زردشتیان، دانشیار
کیوان شعبانی مقدم، دانشیار
همایون عباسی، دانشیار
حسین عیدی، دانشیار
بهرام یوسفی، دانشیار
شهریار عباسیان، استادیار