اعضای هیات علمی

رستگار حسینی

رستگار حسینی

رستگار حسینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 09116302327
اتاق: 49
پست الکترونیکی: 

 

ردیف عنون درس فایل درس جلسات
1

درس فیزیولوژی گروه های خاص ویژه دانشجویان دوره ارشد گرایش بالینی

 

کتاب لاتین 1، 2، 3، 
2 درس چاقی پیشرفته و کنترل وزن مقالات مرتبط 1، 2 ، 3، 4، 5، 6 1، 2، 3،
3 روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی    3، 4، 5، 6
4 مقدمات مکانیک حرکت انسان   1 و 2، 3 و 4، 5 و 6، 

 

  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
فیزیولوژی ورزشی ویژه گروه های خاص 2212892 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مقدمات مکانیک حرکت انسان 2212804 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/03 (16:30 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مقدمات مکانیک حرکت انسان 2212804 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/03 (14:00 - 15:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ورزش های آبی(واترپلو.نجات غریق.قایقرانی. شیرجه ...) 2212826 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
بدمینتون 1 2212053 2 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
بدمینتون 1 2212053 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
چاقی پیشرفته و کنترل وزن 2212587 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تحقیق در علوم ورزشی 2212542 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آنتروپومتری حرکتی 2212258 2 02 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398 طرح درس
آنتروپومتری حرکتی 2212258 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398 طرح درس
شنا 1 2212808 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (12:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
شنا 1 2212808 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (14:00 - 14:30) ترم اول 1398 طرح درس
مقدمات مکانیک حرکت انسان 2212804 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مقدمات مکانیک حرکت انسان 2212804 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
استرس محیطی در فیزیولوژی ورزشی بالینی 2212589 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
بدمینتون 2 2212850 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
فیزیولوژی انسانی 2212057 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
فیزیولوژی انسانی 2212057 2 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی 2212544 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آنتروپومتری حرکتی 2212258 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (20:00 - 21:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2