اولین جلسه شورای دانشکده با شروع نیمسال تحصیلی جدید

اولین جلسه شورای دانشکده با شروع نیمسال تحصیلی جدید

اولین جلسه شورای دانشکده در نیمسال تحصیلی در تاریخ 10/07/1397 در ساعت 12:20 دقیقه با حضور اغلب همکاران دانشکده برگزار گردید

چهارشنبه، ۱۱ مهر ۱۳۹۷

اخبار و انتصابات

جلسه مشترک نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه رازی با دانشکده علوم ورزشی با محوریت آسیب‌شناسی مسائل فرهنگی دانشکده و دانشگاه
جلسه مشترک نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه رازی با دانشکده علوم ورزشی با محوریت آسیب‌شناسی مسائل فرهنگی دانشکده و دانشگاه
اولین نشست شورای فرهنگی (مشورتی) با محوریت آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای فرهنگی با حضور اکثر اعضای هیات علمی روز دوشنبه 23 مهر ۱۳۹۷ ساعت 10 صبح در سالن جلسات دانشکده علوم ورزشی به مدت 2 ساعت برگزار شد. در ابتدای این نشست، دکتر حسین عیدی ریاست دانشکده...
سومین جلسه شورای دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
سومین جلسه شورای دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
سومین جلسه شورای دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با حضور اکثر اعضای هیات علمی روز یک­شنبه 22 مهر ۱۳۹۷ در سالن جلسات دانشکده برگزار شد. در این جلسه در خصوص موضوعات مختلفی ازجمله بررسی مسائل آموزشی دانشکده، بررسی مسائل پژوهشی، اجرای شیوه­نامه انتخاب...
مشارکت اکثر اعضای هیات علمی دانشکده تربیت بدنی در دومین همایش سراسری اخلاق در پژوهش
مشارکت اکثر اعضای هیات علمی دانشکده تربیت بدنی در دومین همایش سراسری اخلاق در پژوهش
دومین همایش سراسری اخلاق در پژوهش با شرکت اساتید برجسته کشوری روز پنجشنبه ۱۹ مهر۱۳۹۷ در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی با محوریت بحث اخلاق در پژوهش به سه مقوله قبل از پژوهش، حین پژوهش، بعد از پژوهش و تخلفات پژوهشی برگزار شد. شایان ذکر است...
آرشیو خبرها