اولین جلسه شورای دانشکده با شروع نیمسال تحصیلی جدید

اولین جلسه شورای دانشکده با شروع نیمسال تحصیلی جدید

اولین جلسه شورای دانشکده در نیمسال تحصیلی در تاریخ 10/07/1397 در ساعت 12:20 دقیقه با حضور اغلب همکاران دانشکده برگزار گردید

چهارشنبه، ۱۱ مهر ۱۳۹۷

اخبار و انتصابات

چاپ کتاب جدید توسط هیئت علمی دانشکده جناب آقای دکتر محمد عزیزی
چاپ کتاب جدید توسط هیئت علمی دانشکده جناب آقای دکتر محمد عزیزی
این کتاب مشتمل بر 13 فصل است که در هر فصل آن یکی از مشکلات و معضلات مربوط به سلامتی مورد بررسی قرار گرفته است.
گزارش تصویری کارگاه مقدماتی SPSS با رویکرد معادلات ساختاری
گزارش تصویری کارگاه مقدماتی SPSS با رویکرد معادلات ساختاری
گزارش تصویری کارگاه مقدماتی SPSS با رویکرد معادلات ساختاری
انتصاب دکتر بهروز ابراهیمی به‌عنوان مدیرگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
انتصاب دکتر بهروز ابراهیمی به‌عنوان مدیرگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر بهروز ابراهیمی عضو هیأت‌علمی دانشکده علوم ورزشی را به مدت دو سال به‌عنوان مدیرگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه منصوب کرد.
گزارش اولین میتاپ کارآفرینی، تجمع کارآفرینان دانشگاهیان و صاحبان کسب و کار های صنعت ورزش
گزارش اولین میتاپ کارآفرینی، تجمع کارآفرینان دانشگاهیان و صاحبان کسب و کار های صنعت ورزش
کامیتآپ 1 –صاحبان کسب و کارهای حوزه ورزش #دانشکده علوم ورزشی #هفته جهانی کارآفرینی # 29آبان ماه 1397
آرشیو خبرها