تابلو اعلانات

اخبار و آخرین مطالب

وبینار ملاحضات شغلی در کار با ماساژ
وبینار ملاحضات شغلی در کار با ماساژ
دوشنبه هشتم آذر 1400 ساعت 10:30 الی 12
کارگاه بررسی و مقایسه رشته علوم ورزشی در کشور ایران و فرانسه
کارگاه بررسی و مقایسه رشته علوم ورزشی در کشور ایران و فرانسه
برای مشاهده مطلب کلیک کنید!
وبینار آسیب شانه توسط انجمن علمی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
وبینار آسیب شانه توسط انجمن علمی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
برای مشاهده مطلب کلیک کنید!

اطلاعیه ها

رویدادها

وبینارها و کارگاه ها

انجمن های علمی